Naslovnica Opći dokumenti
PDF Ispis E-mail

Opći dokumenti


Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MCPA 2021
Pravilnik o radu Specijalne knjižnice u sastavu MCPA
Popis Gospodarskih subjekata s kojima postoji sukob interesa JN 30.12.2020.
Odluka o imenovanju Stručnog vijeća

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnog naloga

Popis Gospodarskih subjekata s kojima postoji sukob interesa JN 01.10.20.
Izjava ravnatelja - Nepostojanje sukoba interesa

MCPA Interni pravilnik o nabavi do 200.000 kn i 500.000 kn

Pravilnik o arhiviranju
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Statut međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
Procedura naplate prihoda
Pravilnik - vlastiti prihodi
Izjava o povjerljivosti
Izjava ravnatelja - Nepostojanje sukoba interesa
Popis Gospodarskih subjekata s kojima postoji sukob interesa JN
Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)
Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a (NN Međunarodni ugovori, br. 5/16)
Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a (NN 1/09)