• Božidara Petranovića 1, Zadar
 • Telefon: +385 (0)23/551-175
 • E-mail: info@icua.hr
 • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti

Izjava o pristupačnosti

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru nastoji svoju internetsku stanicu učiniti pristupačnom u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru http://www.icua.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica je djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • ne postoji li opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • neke slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribute
 • slike, grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis
 • video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
 • na snimljenim audio i video materijalima zvukovi nisu jasni i razumljivi
 • datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 15. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene. Izjava je zadnji put preispitana u svibnju 2023. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

 • putem e-pošte na adresu info@icua.hr
 • poštom na adresu Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar.

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt