• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti

GDPR

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru (u nastavku: MCPA Zadar) važno je zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke MCPA Zadar može prikupljati, na koji način MCPA Zadar koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Osobni podaci

MCPA Zadar neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu),osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (npr. u anketama, prilikom postavljanja upita, zahtjeva i sl.),odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Osobni podaci djece

Kada se nude usluge informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ulaže razumne napore u provjeru je li privolu u takvim slučajevima dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju.

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, MCPA Zadar koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Pitanja i komentari

MCPA Zadar odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate.

MCPA Zadar imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka temeljem Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (GDPR),svojom odlukom od 20. svibnja 2018. godine.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

e-mail: info@icua.hr

pisani kontakt: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Božidara Petranovića 1

23000 Zadar

GDPR

Ur. broj: 034-01-9-012-MP-19
Zadar, 22. siječnja 2020. godine

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru dr. sc. Mladen Pešić donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

I. U Odluci o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (Ur. broj: 840-01-9-148-LB-18) od 20. svibnja 2018. godine mijenja se točka IV. na način da ista sada glasi:

''Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
E-mail: info@icua.hr , telefon: 023/250-486.''

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. O izmjeni Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvjestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka odmah po donošenju ove Odluke.


R a v n a t e lj :

dr. sc. Mladen Pešić

GDPR

Ur. broj: 849-01-9-148-LB-18
Zadar, 20. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru doc.dr.sc. Luka Bekić donosi sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


I. Ovom Odlukom djelatnica Ivana Pejaković imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.

II. Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obradu o njihovim obvezama iz Uredbe (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  • praćenje poštovanja Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluju u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

III. Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

IV. Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
E-mail: ipejakovic@icua.hr , telefon: 023/250-486.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvjestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka odmah po donošenju ove Odluke.


R a v n a t e lj :

doc. dr. sc. Luka Bekić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt