• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Projekti Projekt

Podvodno arheološko rekognosciranje Zadarske županije 2019.

Podvodno arheološko rekognosciranje Zadarske županije 2019.

Podvodno arheološko rekognosciranje Zadarske županije provedeno je na 14 različitih lokacija diljem zadarskog arhipelaga. Arheološka istraživanja provodio je Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA). Voditelj istraživanja bio je Roko Surić, zamjenik voditelja Luka Bekić, a na programu su sudjelovali Maja Kaleb, Mladen Pešić i Franka Trcera (MCPA).

Većina lokacija za pregled odabrano je na osnovu dojava lokalnog stanovništva koje je na određenim pozicijama prepoznalo materijal za koje su sumnjali da se radi o arheološkim nalazima.

Rekognosciranje je provedeno vizualnim pregledom, a u pregledu su sudjelovala najmanje dva ronioca po lokaciji. Najčešća dubina pregleda iznosila je između 3 i 10 m. Pregledom su se nastojali uočiti bilo kakvi arheološki tragovi koji bi mogli upućivati na postojanje arheološkog lokaliteta na nekom području. Nalazi koji su na morskom dnu uočeni dokumentirani su in situ, a tipološki odredivi nalazi uzimani su zbog kasnijih analiza.

Otkrivena amfora na dnu uz otočić V. Paranak
Potopljeno antičko pristanište u Jankovoj uvali na Ugljanu

Ovogodišnjim pregledom otkrivena su četiri nova arheološka lokaliteta. Preliminarnom analizom čak se tri lokaliteta mogu okarakterizirati kao antička pristaništa. Radi se uvalama Karanke i Muline na otoku Sestrunju koje se preliminarno mogu datirati u period od 1. st. pr. Kr. do 1. st., te lokalitet u Jankovoj uvali na otoku Ugljanu, koji se može datirati u period od 2. do 5. st. Lokalitet u uvali Bok u Brbinju može se okarakterizirati kao sidrište. U sklopu rekognosciranja napravljeno je fotogrametrijsko snimanje brodoloma u podmorju otoka Vrgade, čime će se moći napraviti detaljnija dokumentacija samog lokaliteta.

Osim vizualnog pregleda, u sklopu ovog programa napravljeno je i probno sondažno istraživanje na lokalitetu Lučina u Brbinju. Svrha ovakvog istraživanja bila je ustanoviti o kojem tipu arheološkog lokaliteta se radi. Na osnovu pronađenog arheološkog lokaliteta može se pretpostaviti kako se radi o balastnoj hrpi iz novovjekovnog perioda. U sklopu istraživanja provedena je i praktična radionica podvodne arheologije na kojoj su sudjelovali polaznici: Moussa Wele (Senegal), Eleonore Basnard (Francuska), Sara Zaia (Italija) i Edgar Llordella Moreno (Španjolska). Polaznici su zajedno s djelatnicima MCPA Zadar proveli uobičajenu aktivnost u vidu izlaska podvodnih arheologa na teren po dojavi lokalnih ronioca. Tijekom radinice je izvršen pregled uvale Radnjača na otoku Viru, te su prikupljeni najznačajniji nalazi iz rimskog perioda, dok je velika količina tegula na sjevernom dijelu obale fotodokumentirana in situ. Iduća tri dana radionice student su proveli na Dugom otoku, odnosnu u uvali Lučina u mjestu Brbinj. Tijekom dva dana polaznici su sudjelovali u svim aktivnostima metodološkog iskopavanja; od postavljanja metalnog mrežišta i prikupljanja površinskih arheoloških nalaza do rada s vodenom pumpom i tzv. “mamut sisaljkama” kao i pri dokumentaciji nalaza.

Narebrena bizantska amfora iz uvale Bok u Brbinju
Balastna hrpa na lokalitetu Pod Narat s označenim sondama

Uz sama istraživanja ovogodišnji program rekognosciranja doprinio je cjelokupnom poznavanju arheološkog potencijala koji se krije u podmorju Zadarske županije. Važnost kontinuiteta ovakvih pregleda vidi se najviše kroz prizmu svakodnevnih ugroza koje prijete podvodnoj kulturnoj baštini. Porastom turizma, kao i ronilačkih i ribarskih aktivnosti raste i vjerojatnost da će neki lokaliteti pretrpjeti određeni stupanj devastiranja. Upravo se višegodišnjim monitoringom poznatih arheoloških lokaliteta i pregledom pozicija s većim arheološkim potencijalom doprinosi zaštiti i promociji arheološkog blaga Zadarske županije.

Provedba radionice podvodnog pregleda u Brbinju
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt