• Božidara Petranovića 1, Zadar
 • Telefon: +385 (0)23/551-175
 • E-mail: info@icua.hr
 • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Projekti Projekt

Napredni tečaj konzervacije i restauracije arheoloških nalaza

Napredni tečaj konzervacije i restauracije arheoloških nalaza

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar svake godine organizira međunarodne tečajeve restauracije i konzervacije podvodnih arheoloških nalaza.

Međunarodni tečajevi su usmjereni na praktično i teoretsko osposobljavanje polaznika za samostalan rad u restauriranju i konzerviranju podvodnih arheoloških nalaza.

Tečajevi se sastoje od teorijskog dijela i praktičnog rada koji se obavlja pod nadzorom mentora u radionicama MCPA Zadar.

Polaznici mogu birati između više modula: jednomjesečni Napredni tečaj koji se može održati u jednoj od tri glavne radionice( u radionici za metal, radionici za keramiku i staklo ili u radionici za organski materijal) ili dvotjedni Uvodni tečaj koji će uključivati rad u sve tri radionice.

Svi polaznici tečaja dobivaju svoj primjerak priručnika o restauriranju i konzerviranju podvodnih arheoloških nalaza u izdanju MCPA Zadar. U priručniku mogu pronaći sve temeljne smjernice za postupanje s arheološkim nalazima proizašlim iz podvodnih istraživanja.

Na kraju tečaja polaznici polažu ispit iz teoretskog i praktičnog dijela, nakon čega stječu pravo na potvrdu o položenom tečaju.

NAPREDNI TEČAJ

U ovom jednomjesečnom tečaju o konzervaciji i restauraciji podvodnih arheoloških nalaza, polaznici mogu odabrati rad na određenoj vrsti materijala u jednoj od tri glavne radionice:

Radionici za keramičke i staklene nalaze, radionici za metalne nalaze ili u radionici za organske nalaze.

Napredni program za svaku od radionica traje mjesec dana i sastoji se od teorijskog dijela i praktičnog rada. Praktični rad odvija se pod nadzorom mentora, a izvodi se na suvremenim i originalnim artefaktima ovisno o složenosti zahvata.

Ovi tečajevi omogućavaju individualni mentorski pristup svakom polazniku temeljen na sposobnostima, znanjima iz područja konzerviranja i restauriranja te iskustvu samog polaznika.

Konzervacija i restauracija podvodnih arheoloških nalaza od keramike i stakla – program

 • Uvod u konzervaciju i restauraciju keramike i stakla
 • Karakteristike keramike i stakla
 • Degradacija keramike i stakla
 • Konzervacija i restauracija keramike i stakla:
  • Dokumentacija
  • Klasifikacija i označavanje
  • Desalinizacija
  • Čišćenje
  • Konsolidacija
  • Lijepljenje
  • Integracija
  • Retuširanje
  • Završna zaštita
  • Praćenje i skladištenje


Praktični segment obuke obuhvatit će:

 • Dokumentiranje početnog stanja
 • Procjena stanja konzervacije i izrada plana konzervatorsko-restauratorskih radova
 • Čišćenje nalaza
 • Provođenje desalinizacije
 • Konsolidacija
 • Lijepljenje fragmenata
 • Integracija dijelova koji nedostaju
 • Retuširanje
 • Završna zaštita

Konzervacija i restauracija podvodnih arheoloških nalaza od metala – program

 • Upoznavanje s vrstama, karakteristikama i uzrocima propadanja arheološkog metala
 • Upoznavanje s fazama konzervatorsko-restauratorskih zahvata
 • Dokumentiranje početnog stanja nalaza:
  • Fotografiranje nalaza
  • Preliminarni pregled
  • Opis početnog stanja
 • Postupak desalinizacije podvodnih arheoloških nalaza od metala:
  • Priprema nalaza za postupak desalinizacije
  • Praćenje desalinizacije pomoću vodljivosti i koncentracije klorida
  • Mjerenje koncentracije klorida potenciometrijskom titracijom
 • Čišćenje podvodnih arheoloških nalaza od metala:
  • Mehaničko čišćenje
  • Kemijsko čišćenje
  • Upoznavanje s postupkom elektrolitičkog čišćenja
 • Aktivna stabilizacija željeznih nalaza sulfitnim postupkom:
  • Priprema nalaza za sulfitni postupak
  • Priprema i izmjena otopine sulfitnog postupka
  • Praćenje sulfitnog postupka mjerenjem koncentracije klorida
 • Upoznavanje s vrstama i načinima primjene inhibitora korozije
 • Lijepljenje nalaza primljenih u više fragmenata
 • Impregnacija nestabilnih dijelova nalaza
 • Izrada dijelova koji nedostaju
 • Završna zaštita metalnih nalaza:
  • Priprema i nanošenje sredstava za završnu zaštitu
 • Izrada dokumentacije s opisom izvedenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata na pojedinom nalazu
 • Važnost odgovarajućeg skladištenja restauriranih metalnih nalaza

Konzervacija i restauracija natopljenog arheološkog drva i drugih podvodnih organskih nalaza – program

 • Upoznavanje s vrstama, značajkama i uzrocima propadanja arheološkog organskog materijala
 • Upoznavanje s fazama konzervatorsko-restauratorskog postupka
 • Upoznavanje s vrstama i načinima impregnacije
 • Preliminarni pregled nalaza
 • Dokumentacija i opis početnog stanja nalaza
 • Izrada plana konzervatorsko-restauratorskih radova
 • Preliminarno čišćenje
 • Skiciranje s indikatorima osnovnih dimenzija ili crtež u mjerilu
 • Desalinizacija
 • Praćenje desalinizacije
 • Mehaničko/kemijsko čišćenje
 • Načini nadoknade vode u natopljenoj drvenoj strukturi
 • Impregnacija
 • Sušenje
 • Praćenje procesa sušenja
 • Uklanjanje viška sredstava za impregnaciju
 • Integracija dijelova koji nedostaju i toniranje
 • Nanošenje završnih zaštitnih sredstava
 • Izrada dokumentacije s opisom konzervatorsko-restauratorskih zahvata na pojedinom nalazu
 • Važnost odgovarajuće
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt