• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Projekti Projekt

Konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta Premuda- novovjekovni brodolom Szent Istvan

Konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta Premuda- novovjekovni brodolom Szent Istvan

Na podvodnom lokalitetu Premuda nalaze se ostaci potopljenog austrougarskog broda Szent Istvan. Prilikom rekognosciranja navedenog lokaliteta dio brodske opreme izvađen je iz mora i dopremljen u restauratorsku radionicu na konzervatorsko-restauratorsku obradu.

Konzervatorsko-restauratorski radovi provedeni su na:

  • daljinomjeru koji je izrađen od kombinacije bakrene slitine, stakla, kože i gume
  • ostatku čizme od organskog materijala te
  • čahuri i mlaznici koje su izrađene od slitine bakra.
Daljinomjer prije konzervatorsko - restauratorskog zahvata

Nakon što su popisani i fotografirani dokumentirano je zatečeno stanje predmeta.

Metalni predmeti djelomično su fragmentirani, površina im je u većoj mjeri prekrivena raznim produktima korozije, inkrustriranim školjkama, kalcifikatnim, vapnenačkim i organskim naslagama no u dobrom su konzervacijskom stanju. Predmeti organskog porijekla relativno su dobro očuvani te u manjoj mjeri oštećeni djelovanjem morskih organizama.

Mlaznica prije konzervatorsko - restauratorskog zahvata

Nakon fotografiranja i dokumentiranja zatečenog stanja predmeti su od lako odstranjivih naslaga preliminarno očišćeni četkicama pod tekućom vodom te zatim izolirani polipropilenskom mrežicom i stavljeni u bazene za desalinizaciju. Proces desalinizacije trajao je sve dok koncentracija klorida, koja je određivana potenciometrijskom titracijom, nije bila svedena na minimum. Po završetku desalinizacije predmeti su izvađeni iz vode i ostavljeni da se osuše na zraku. Nakon sušenja pristupilo se daljnjoj konzervatorsko – restauratorskoj obradi predmeta. Kod čizme koja je izrađena od organskog materijala provedena je kombinacija mehaničkog i kemijskog čišćenja. Gornjište čizme očišćeno je potapanjem u etanol te četkanjem pomoću četkica različitih profila i tvrdoća. Inkrustrirane školjke i vapnenačke naslage su sa donjeg dijela (đona) čizme uklonjene mehanički upotrebom skalpela različitih dimenzija. Nakon čišćenja čizma je konsolidirana potapanjem u 5%-tnu vodenu otopinu akrilnog konsolidanta.

Mlaznica nakon konzervatorsko - restauratorskog zahvata

Čahura i mlaznica, koje su izrađene od slitine bakra, očišćene su mehanički. Upotrebom skalpela različitih dimenzija, UZV dlijeta, frezera koji su stavljaju u gibljivu osovinu mikromotora, mikrospjeskarnika (za pjeskarenje su korištene staklene kuglice u rasponu od 50-110 ?m) uklonjeni su produkti korozije i ostale naslage s predmeta. Mehaničko čišćenje vršeno je kontrolirano i pažljivo pod uvećanjem od 5-20X sve do razine izvorne površine. Kad je otkrivena izvorna površina na predmetima ista je ispolirana pomoću mekanih rotirajućih četkica. Za zaštitno završno lakiranje čahure i mlaznice od slitine bakra korištena je mješavina reverzibilnih lakova Paraloid B72 i Cosmoloid H80 u toluenu.

Detalj daljinomjera prije obrade
Detalj daljinomjera nakon obrade

Daljinomjer je izrađen od kombinacije bakrene slitine, stakla, kože i gume te su prilikom njegova čišćenja korištene mehaničke i kemijske metode. Dijelovi daljinomjera od gume i kože očišćeni su etanolom četkanjem mekanim četkicama te konsolidirani u 5 %-tnoj vodenoj otopini akrilnog konsolidanta. Stakleni fragmenti daljinomjera čišćeni su četkanjem pomoću mekanih četkica blagim sapunom i alkoholom. Potom su ispirani u destiliranoj vodi, te po završetku postupka čišćenja zaštićeni lakiranjem 2%-tnom otopinom Paraloida B72 u acetonu. Sa metalne površine daljinomjera su prvo uz pomoć skalpela i mikromotora uklonjene grublje korozijske i vapnenačke naslage. Postepenim čišćenjem i uklanjanjem naslaga sa daljinomjera na njegovoj površini postaju vidljive oznake, mjerne skale, natpisi i brojni detalji,koji bi nam mogli pomoći pri određivanju autentičnosti samog predmeta.

Daljinomjer nakon konzervatorsko - restauratorskog zahvata

Daljnjim pažljivim radom pod mikroskopom (uvećanje 5-20X) pomoću mikropjeskarnika i UZV dlijeta uklonjene su preostale tvrdokornije naslage i produkti korozije koje nije bilo moguće očistiti skalpelom.Otkrivena izvorna površina daljinomjera je potom ispolirana i zaštićena lakiranjem. Lak je pripremljen kao mješavina 2% Paraloida B72 i 5% Cosmoloida H80 u toluenu. Nakon provedenih radova predmeti su fotografirani te je izrađena tehnička dokumentacija izvedenih radova za svaki pojedini predmet.

Antonija Jozić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt