• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Projekti Projekt

Hrvatsko-poljsko suradnja na podvodnom istraživanju u Ninu

Hrvatsko-poljsko suradnja na podvodnom istraživanju u Ninu

U periodu od 14. do 18. listopada provedena je prva kampanja podvodnog arheološkog istraživanja Ninskog podmorja. Podvodni arheolozi MCPA Zadar su ovo istraživanje proveli u suradnji s poljskim kolegama sa Sveučilišta Nikola Kopernik iz Toruna. Studenti torunskog sveučilišta su: Filip Nalaksowski, Alicja Bieniek, Mciej Rzad, Kamila Kociszewska, Jan Jarosz, Michal Gliszczynski, a vodili su ih profesor dr.sc. Andrzej Pydyn i Pawel Stencel iz novoosnovanog Centra za podvodnu arheologiju iz Toruna.

Ovaj međunarodni tim stručnjaka započeo je istraživanje na arheološkom lokalitetu koji je prije više od 50 godina otkrio pokojni prof.dr.sc. Zdenko Brusić, a iako je to bila velika želja pokojnog profesora, od vremena otkrića na njemu nisu provedena arheološka istraživanja. Lokalitet se nalazi nedaleko poluotoka Ždrijac a karakteriziraju ga brojni ulomci zanimljivog srednjovjekovnog krovnog crijepa imbreksa i tegulae, koje karakteriziraju znatno manje dimenzije od klasičnih rimskih tegula. Uz njih je pronađen i veliki broj korodiranih čavala, koji su na morsko dno mogli dospjeti kao teret broda ili pak kao dio brodske konstrukcije, no više će se moći reći tek nakon podrobnije analize nalaza.

Trenutak otkrića nalazišta Ždrijac
Ortofoto model nalazišta Ždrijac

Ovakav tip nalaza koji može upućivati da se radi o ostacima tereta potonulog broda. U tom slučaju čavli su mogli zajedno s ostalim nalazima pripadati teretu broda, no ostaje mogućnost da su služili kao dio brodske konstrukcije koja je s vremenom mogla nestati s ovakvog lokaliteta zbog osjetljivosti organskog materijala na propadanje u moru.

Ovogodišnjim istraživanjem na prostoru 6 sondi nisu pronađeni arheološki nalazi koji bi se pomoću tipološke analize mogli datirati u uži vremenski okvir. Ostaje nada da će se budućim istraživanjem pronaći neki arheološki nalaz koji bi pomogao u dataciji lokaliteta. Takvi nalazi pronađeni su prilikom otkrića lokaliteta 1966. godine, a na osnovu njih može se napraviti okvirna datacija lokaliteta u ranosrednjovjekovno razdoblje. Za precizniju dataciju i definiranje karaktera samog lokaliteta morati će se pričekati završetak sustavnih arheoloških istraživanja.

Ortofoto model nalazišta s označenim sondama i fiksnim točkama
Dio nalaza krovnog crijepa i tegule.

Drugi dio ovogodišnjih istraživanja bazirao se na prostor ulaza u ninsku lagunu. Na ovom prostoru 60-ih i 70-ih godina 20. st. Istraživani su ostaci drvenih konstrukcija starohrvatskih brodica kondura (Condura Croatica). Pokazalo se da su do današnjeg dana ti nalazi, bez premca, najznačajnija otkrića vezana uz plovidbu u starohrvatskom razdoblju. Vodeći se tom spoznajom, odlučeno je ponovno aktualizirati istraživanja na tom arheološki značajnom lokalitetu.

Istraživanjem su na ovoj lokaciji ustanovljeni brojni drveni piloni za koje se pretpostavlja da su mogli služiti kao dio sustava blokade ulaza u luku Nin. Osim drvenih pilona iskopavanjem nisu uočeni drugi arheološki nalazi.

Druga pozicija otkrivena je 20-ak m južno od prve. Na vrhu profila, otkrivena je drvena daska koja viri iz današnjeg morskog dna. Jedan kraj joj je ravan i po svemu sudeći odlomljen u recentnije vrijeme, dok je kraj koji je bio zabijen u sediment pravilno zaobljen. Zbog takvog izgleda nametnuo se zaključak kako se možda radi o vrhu drvenog vesla koji je ostao zabijen u morsko dno.

Vrhovi drvenih pilona na ulazu u Ninsku lagunu
Nalaz drvene daske u gornjem dijelu profila plovnog kanala

Treća pozicija nalazi se nešto južnije u odnosu na prve dvije pozicije. Pregledom ovog prostora u dubljem dijelu profila kanala otkrivena je četvrtasta drvena greda koja izvire iz morskog dna. Pored grede otkrivena su i dva ulomka konveksnog keramičkog krovnog crijepa. Na ovom prostoru se ove godine nije iskopavalo. Na osnovu rezultata C14 analize koja će se napraviti na uzorku ovog drvenog elementa, odlučiti će se da li će se istraživanje nastaviti na ovoj poziciji.

Arheološki tim s istraživanja ninskih lokaliteta
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt