• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

OBAVIJEST o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV26-20

Ur. broj: 951-01-15-093-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

OBAVIJEST
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV26-20

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV26-20 odabrana ponuda Ponuditelja Hobby I Adore d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar, OIB 21701960337 s ponuđenom cijenom od: neto 19.000,00 kn, odnosno 23.750,00 kn s PDV-om.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt