• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

OBAVIJEST o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV25-20

Ur. broj: 512-01-15-0036-MP-20
Zadar, 31. srpnja 2020.godine

OBAVIJEST
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV25-20
dostavlja se

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV25-20 odabrana ponuda Ponuditelja FORTE DIGITAL j.d.o.o. Ante Kovačića 6, 23000 Zadar, OIB 15669521182 s ponuđenom cijenom od: neto 46.850,00 kn, odnosno 58.562,50 kn s PDV-om.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt