• Božidara Petranovića 1, Zadar
 • Telefon: +385 (0)23/551-175
 • E-mail: info@icua.hr
 • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Prvi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Selinunteu na Siciliji - ožujak 2022.

Prvi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Selinunteu na Siciliji - ožujak 2022.

U Selinunteu na Sicilije, 30. ožujka 2022. održan je prvi transnacionalni sastanak projekta „U-Mar – Unapređenje podvodne arheologije kao inovativnog alata za razvoj održivog i kreativnog turizma.

Opći cilj projekta U-Mar je razvoj znanja i unapređenje baštine vezane uz podvodnu arheologiju kroz sljedeće specifične ciljeve:

 1. Osposobljavanje stručnih osoba s posebnim vještinama u podvodnoj arheologiji, kako je vrednovati i kako upravljati tim kulturnim lokalitetima.
 2. Razvoj održivog i ekološki prihvatljivog turizma oko podvodne arheologije, poboljšanje turističko-kulturne ponude i proširenje referentnih ciljeva korisnika.
 3. Dati smjernice organizacijama koje žele razviti strategije za poboljšanje podvodne arheološke baštine s različitim mogućnostima primjene ovisno o kontekstu i s posebnim naglaskom na izradu podvodnih arheoloških planova, njihovu specifičnu baštinu i potrebne stručne vještine.
 4. Povećati znanje o podvodnoj arheološkoj baštini i važnosti njenog očuvanja i unapređenja, ne samo od strane turista, već prije svega od strane mladih ljudi i lokalnih zajednica koje žive na tim područjima.

Projekt je usmjeren na tri projektna rezultata:

 1. izraditi novi model inovativnog tečaja o podvodnoj arheologiji za kulturne stručnjake i studente arheologije (u realizaciji MCPA Zadar)
 2. uspostaviti platformu za e-učenje (u realizaciji CEI-MAR Cadiz),
 3. pokretanje interpretacijskih centara o podvodnoj arheologiji u partnerskim zemljama (u realizaciji Feničanske rute). Koncept projekta je angažiranje i obuka stručnjaka podvodne arheologije, postizanje kvalitetnog prijenosa znanja između partnerskih institucija te razvoj ekološki osviještenog turizma povezanog s podvodnom kulturnom baštinom.

Uz vodećeg projektnog partnera, Feničanske rute, ostalih šest projektnih partnera su:

 • Sopraintendenza del Mare della Regione Siciliana – Sicilijanska Regija (Italija)
 • Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (Hrvatska)
 • CEI·MAR – Campus de Excelencia Internacional del Mar (Španjolska)
 • Pafos Regional Board of Tourism (Cyprus)
 • ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal (Madeira - Portugal)
 • Argo – Progettare l’Europa (Italija)

Tijekom sastanka Feničanska ruta i ARGO predstavili su cjelokupni pregled projekta i njegovih rezultata te su otvorili raspravu o dostizanju projektnog rezultata 1 – novog i inovativnog tečaja o podvodnim arheološkim lokalitetima za kulturne djelatnike, s MCPA Zadar kao vodećim partnerom ove projektne faze.

Predstavnici MCPA Zadar Mladen Pešić i Maja Kaleb predstavili su tečajeve MCPA Zadar koji pokrivaju podvodnu arheologiju te očuvanje i restauraciju arheoloških artefakata pronađenih u podmorju. Nakon utvrđivanja početnih ciljeva i rokova za početak izrade 1. projektnog rezultata, partneri su raspravljali o ostvarivanju predstojećeg transnacionalnog trening za trenere, koji će se održati u Selinunteu.

Projekt će trajati 24 mjeseca, do 9. siječnja 2024. godine, u kojem se može računati na angažman partnera velike vrijednosti.

Detaljne informacije o projektu U-Mar dostupne su na internetskoj stranici udruge feničanske rute.

Projekt, koji vodi Feničanska ruta – Kulturna ruta Vijeća Europe, financiran je sredstvima Erasmus+.

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt