• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Početni tečaj podvodne arheologije i arheološko iskopavanje na položaju Barbir u Sukošanu 2020.

Početni tečaj podvodne arheologije i arheološko iskopavanje na položaju Barbir u Sukošanu 2020.

 Tijekom razdoblja od 7. do 18. rujna 2020. godine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je organizirao početnički tečaj podvodne arheologije u sklopu arheološkog istraživanja rimske luke u Sukošanu na položaju Barbir. Polaznici dvotjednog tečaja, Panas Karampampas (Grčka),Cristina Gonzalez Esteban (Španjolska),Catherine May King (Filipini/Njemačka),Kruno Bogdanović (Hrvatska) i Mihai Duca (Rumunjska) imali su priliku usvojiti nove vještine i znanja. Tečaj se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a cilj je da mladi znanstvenici iz cijelog svijeta steknu osnovno znanje o tehnikama istraživanja podvodne kulturne baštine.


Prvi tjedan su polaznici tečaja savladali ronilački tečaj plovnosti prema SSI asocijaciji kako bi se kvalitetno pripremili za arheološko iskopavanje u sondama. Naravno, tome su prethodila i svakodnevna predavanja instruktora u MCPA Zadar, te kolege Marka Meštrova iz agencije Han u Vrani, kao i praktične vježbe na kopnu i pod morem. Nakon usvajanja vještina pronalaženja i pozicioniranja nalazišta, velika pažnja je posvećena procesima dokumentiranja arheoloških nalaza pod morem izradom fotogrametrijskog modela interesnog područja. Također, osim korištenja modernih tehnologija, tečajci su naučili na koji način dokumentirati svaki nalaz pa i cijelo nalazište koristeći nekoliko fiksnih točaka, mjernu traku i kompas. Zadnji dani tečaja posvećeni su samom iskopavanju na nalazištu Barbir u Sukošanu kada su polaznici tečaja savladali vještine korištenja vodene pumpe i tzv. mamut sisaljki.


Paralelno s tečajem, već četvrtu godinu za redom se provodi sustavno arheološko iskopavanjena arheološkom nalazištu Barbir u Sukošanu. Fokus istraživanja je ove godine bio na iskopavanju unutrašnjeg dijela luke koju su zatvarali veliki mol i nešto manji lukobran. Osim pokretne arheološke građe u vidu predmeta koji su se uslijed raznih prilika i neprilika mogli naći na antičkom morskom dnu, pronađeni su obrađeni trupci izrađeni od lokalnog bora (pinije) koji su vertikalno zabijali u morsko dno.

 

  

P9114678

 

 

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt