• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Konferencija i sajam EU projekata

Konferencija i sajam EU projekata

U ponedjeljak 26. lipnja u Atriju Providurove palače u Zadru Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA organizirala je Sajam EU projekata te prigodnu konferenciju povodom 10. godišnjice hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Primarni cilj događanja bilo je predstavljanje projekata financiranih europskim sredstvima na području Zadarske županije u razdoblju od 2013. do 2023. godine. MCPA Zadar bio je jedan od 26 izlagača – predstavnika javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora - te je predstavljen projekt ,,Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru'', sufinanciran sredstvima iz EFRR-a u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020'', prioritetna os 6 ,,Zaštita okoliša i održivost resursa''. Ostali izlagači bili su Sveučilište u Zadru, Opća bolnica Zadar, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, Općina Preko, Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije i drugi. Pozdravim riječima Sajam su otvorili župan Zadarske županije Božidar Longin te ravnateljica Agencije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković.

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt