• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna O nama

Unutarnji ustroj

Ravnatelj

Mladen Pešić Ravnatelj +385 (0)95 250 4862 ; +385 (0)23 551 172 mpesic@icua.hr

Odjel edukacije i dokumentacije

Odjel edukacije i dokumentacije uspješno djeluje unutar centra već šest godina. Najveći opseg rada je u organizaciji obrazovanja u smjeru podvodne arheologije, pa se tako svake godine u Centru održavaju Početni i Napredni tečaj podvodne arheologije po programu UNESCO/ICUA. Također se održavaju i tečajevi prema NAS školi podvodne arheologije, čiji je Centar službeni obrazovni partner. Ubuduće, centar će provoditi i ronilačke tečajeve po sustavu NAUI. Za terenske ronilačke aktivnosti centar je opskrbljen sa osam setova ronilačke opreme, kompresorom za punjenje boca, kao i opremljenim gliserom. Za potrebe smještaja polaznika tečajeva, u centru postoji komforan dormitorij te velika, kompletno opremljena učionica za predavanja. Odjel se bavi i organizacijom različitih stručnih skupova, seminara i kongresa te pojedinačnih predavanja. Studentima, ali i stručnjacima u posjeti, na usluzi je specijalizirana i moderno opremljena knjižnica s nekoliko tisuća naslova te posebna knjižnica Von Petrikovits. Dokumentacijske djelatnosti centra koncentrirane su na izradi nove Središnje digitalne baze podataka podvodne baštine - machu.hr ali i na kontinuiranoj skrbi o postojećoj arhivskoj građi podvodne arheologije. Svi djelatnici odjela bave se istraživanjem i proučavanjem podvodne baštine u okviru međunarodnih projekata sa raznim institucijama te diseminacijom znanstvenih saznanja putem predavanja, objava u knjigama i drugim tiskovinama.

Maja Kaleb Konzervator arheolog / podvodni arheolog mkaleb@icua.hr
Šime Vrkić Konzervator arheolog / podvodni arheolog svrkic@icua.hr
Luka Bratović Voditelj knjižnice u sastavu MCPA / Knjižničar lbratovic@icua.hr

Odjel konzerviranja i restauriranja

Odjel konzerviranja i restauriranja organizira i provodi sve vrste konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim predmetima podvodne i kopnene arheološke baštine iz svih povijesnih razdoblja, za potrebe Centra, ali još i više za brojne druge muzeje, sveučilišta ili privatne tvrtke. Konzervatorsko-restauratorske radove, u najvećoj radionici za arheološke nalaze u Hrvatskoj, provodi stručno osposobljen tim po najvišim kriterijima konzervatorsko-restauratorske struke. Odjel raspolaže suvremeno opremljenim restauratorskim radionicama specijaliziranim za konzerviranje i restauriranje predmeta od keramike, stakla, metala, drva i drugog organskog materijala.

U provođenju konzervatorsko-restauratorskih radova uz raznolik instrumentarij za mehaničko, kemijsko i elektrolitičko čišćenje, koriste se i visoko kvalitetni sustavi za: desalinizaciju arheološkog materijala, potenciometrijsku titraciju, impregnaciju mokrog i suhog arheološkog drva i vakuumsku impregnaciju poroznih materijala. Uz neposredne zahvate na kulturnom dobru, također se vrše i instrumentalna praćenja fizikalno-kemijskih procesa, mjerenjima: električne provodljivosti, postotka vlage u drvetu, koncentracije klorida, pH, dok se kemijske analize materijala i radiografska snimanja organiziraju u suradnji s vanjskim laboratorijima. Tijekom konzervatorsko-restauratorske obrade provodi se dokumentiranje i preliminarno istraživanje zatečenog stanja i uzroka propadanja, desalinizacija i stabilizacija materijala, strukturalno konsolidiranje, čišćenje, rekonstrukcija i integracija, kao i završna zaštita predmeta te izrada stručnih elaborata i uputa za čuvanje kulturnog dobra. Obavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi i rezultati konzervatorskih istraživanja prezentiraju se u obliku raznih publikacija i na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. U suradnji s drugim srodnim i sveučilišnim institucijama Odjel sudjeluje u mentorskom radu, i u raznim programima edukacije iz područja konzervatorsko restauratorske struke.

Antonija Jozić Rukovoditeljica +385 (0)95 250 4864 ajozic@icua.hr
Martina Ćurković Madiraca Konzervator - restaurator mcmadiraca@icua.hr
Zdenka Vrgoč Viši konzervator - restaurator zvrgoc@icua.hr
Anita Jelić Viši konzervator - restaurator ajelic@icua.hr

Odjel prezentacije podvodne baštine

Odjel prezentacije podvodne baštine godinama uspješno organizira izložbe u MCPA u Zadru i drugim muzejima. Predviđa se da u skoroj budućnosti na sebe preuzme poslove prikupljanja, izlaganja i održavanja postava budućeg edukativno -prezentacijskog centra podvodne arheologije MCPA. Edukativno-prezentacijski centar će biti smješten u prostoru bivše crkve Sv.Nikole, prelijepom zdanju u kojem je u tijeku opsežna građevinska obnova sufinancirana iz europskog fonda Konkurentnost i kohezija i koji će biti adaptiran u prezentacijske svrhe. U Odjelu je osoblje koje će se baviti sakupljanjem, sređivanjem, čuvanjem, zaštitom, stručnom obradom i prezentacijom građe vezane uz podvodnu baštinu. Uz to Odjel će biti zadužen voditi svu potrebnu dokumentaciju o građi kao i ostale srodne poslove. Osim klasičnim postavom edukativno-prezentacijskog centra, Odjel će se baviti i prezentacijom podvodne baštine multimedijalnim sadržajima kao i drugim pogodnim inovativnim načinima, primjerice projektima eksperimentalne arheologije. Uz navedene djelatnosti Odjel će se baviti i organizacijom, uspostavom i održavanjem podvodnih muzeja na zaštićenim lokacijama na cijelom Jadranu. Njegovi stručni djelatnici će se također baviti istraživanjem i proučavanjem podvodne baštine u svrhu njene prezentacije i popularizacije.

Luka Bekić Rukovoditelj +385 (0)95 250 4861 lbekic@icua.hr
Roko Surić Viši konzervator arheolog / podvodni arheolog rsuric@icua.hr
Nika Cohen Viši voditelj marketinga +385 (0)23 551 173 ncohen@icua.hr
Juraj Mufa Domar - tehničar jmufa@icua.hr

Odjel za međunarodnu suradnju i fondove

Osnovna djelatnost Odjela je razvijanje međunarodne i regionalne kulturne suradnje, suradnje s drugim UNESCO-vim centrima i institutima u svrhu jačanju kapaciteta te udruženja znanja u disciplini podvodne arheologije te pitanjima od zajedničkog interesa.

Jedna od važnih uloga je promidžba MCPA Zadar na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, informiranje javnosti o aktivnostima Centra kako bi se podigla svijest o važnosti i očuvanju podvodne arheološke baštine. Zajedno s ostalim odjelima Centra, Odjel za međunarodnu suradnju i fondove predano promiče UNESCO-vu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. godine u Europskoj uniji, jugoistočnoj Europi i ostalim državama članicama UNESCO-a. Razvijanje međunarodne suradnje vezane uz znanstvena istraživanja s državama članicama UNESCO-a te njihovo uključivanje, sklapanje i provođenje bilateralnih sporazuma, razmjena iskustva u okviru UNESCO UNITWIN mreže (Programa suradnje u području podvodne arheologije), organiziranje međunarodnih znanstvenih konferencija i radionica zadaće su ovog Odjela, u skladu s Ugovorom potpisanim između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske kojim se uređuje okvir za suradnju.

Odjel će provoditi razne aktivnosti u cilju očuvanja i jačanja kulturne baštine i pružanja potpore kulturnom i kreativnom sektoru EU-a te isticati snažnu gospodarsku ulogu kulturne baštine. Jednako tako Odjel obavlja i poslove vezane uz pripremu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezano uz mogućnost financiranja iz fondova Europske unije te ostalih izvora. Promicanje održivog razvoja u očuvanju podvodne kulturne baštine dodana je vrijednost koju Centar razvija na području međunarodne kulturne suradnje u skladu s UN-ovom Programom za održivi razvoj 2030. i Ciljevima održivog razvoja.

Doris Kurtov Rukovoditeljica +385 (0)99 210 6583 dkurtov@icua.hr

Odjel općih, pravnih i računovodstveno – financijskih poslova

Odjel općih, pravnih i računovodstveno – financijskih poslova obavlja opće pravne, radno – pravne, kadrovske poslove te poslove računovodstva, financijskog i materijalnog poslovanja, nabave i rukovanja imovinom. Obavlja poslove prijema i otpreme pošte, poslove pismohrane te čuvanja i zaštite dokumentarnog i arhivskog gradiva.

U odjelu je predviđeno 5 radnih mjesta: Rukovoditelj Odjela, Tajnik/ca ustanove, Računovodstveni referent/referentica, Administrativni/a tajnik/ca i Spremač/ica.

Marina Mustać Rukovoditeljica +385 (0)95 250 4863 ; +385 (0)23 551 175 mmustac@icua.hr
Ivana Margetić Tajnik ustanove imargetic@icua.hr
Ika Srdelić Računovodstveni referent +385 (0)23 551 174 isrdelic@icua.hr
Mihaela Vukić Spremačica mvukic@icua.hr
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt