• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Katalog publikacija Popis publikacija

Publikacije - Izvješća

#
1 Stručno izvješće o rezultatima arheološkog nadzora u dvorištu crkve i samostana Sv. Nikole u Zadru. Zadar, 2021.
2 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom pregledu Zadarske županije. Zadar, 2021.
3 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom pregledu i sondažnom istraživanju na prostoru buduće marine "Luka nautičkog turizma" u Cavtatu. Zadar, 2021.
4 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom istraživanju u zaštićenom području "Baron Gautsch" - olupina austrougarskog broda. Zadar, 2021.
5 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom istraživanju u uvali Potkamenica i podvodni pregled uvale Nečujam na otoku Šolti 2021. godine. Zadar, 2021.
6 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom istraživanju na arheološkim lokalitetima kod Cavtata - antičkog brodoloma s teretom amfora kod hridi Šupjerka i antičkog lokaliteta s dolijama kod otočića Supetra, općina Konavle. Zadar, 2021.
7 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju brodoloma kod rta Franina. Zadar, 2021.
8 Stručno izvješće o provedenim tečajevima podvodne arheologije 2021. godine. Zadar, 2021.
9 Stručno izvješće o provedenim arheološkim istraživanjima podvodnog nalazišta u uvali Barbir, Rt Plitkača kod Sukošana 2021. godine. Zadar, 2021.
10 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom pregledu Zadarske županije. Zadar, 2020.
11 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju kod otočića Velika Sestrica i rekognosciranju rovinjskog podmorja. Zadar, 2020.
12 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom istraživanju u uvali Potkamenica na otoku Šolti 2020. godine. Zadar, 2020.
13 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju u dvorištu crkve Sv. Nikole u Zadru 2020. godine. Zadar, 2020.
14 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju brodoloma kod rta Franina. Zadar, 2020.
15 Stručno izvješće o provedenim arheološkim istraživanjima podvodnog nalazišta u uvali Barbir, rt Plitkača kod Sukošana 2020. godine. Zadar, 2020.
16 Stručno arheološko izvješće i konzervatorski elaborat za UPU Marina Kuje - Ližnjan. Zadar, 2020.
17 Završno stručno izvješće o provedenom podvodnom zaštitnom arheološkom nadzoru u uvali Carovo u Kraljevici. Zadar, 2019.
18 Završno stručno izvješće o provedenom podvodnom zaštitnom arheološkom istraživanju na prostoru privlačkog gaza u Privlaci. Zadar, 2019.
19 Završno stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju na lokalitetu Batahovina u Rijeci Dubrovačkoj, grad Dubrovnik. Zadar, 2019.
20 Stručno izvješće o provedenom podvodnom zaštitnom arheološkom istraživanju luke Selce. Siječanj 2019. Zadar, 2019.
21 Stručno izvješće o provedenom podvodnom zaštitnom arheološkom istraživanju luke Perčin i Jadranovo u Jadranovu. Siječanj 2019. Zadar, 2019.
22 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom pregledu Zadarske županije. Zadar, 2019.
23 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju na prostoru Ninskog zaljeva i ulaza u ninsku lagunu. Zadar, 2019.
24 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju kod otočića Velika Sestrica. Zadar, 2019.
25 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju u dvorištu crkve Sv. Nikole u Zadru 2019. godine. Zadar, 2019.
26 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju brodoloma kod otočića Veruda. Zadar, 2019.
27 Preliminarno izvješće o provedenom podvodnom zaštitnom arheološkom istraživanju na prostoru privlačkog gaza u Privlaci. Zadar, 2019.
28 Preliminarno izvješće o dosadašnjoj provedbi podvodnog arheološkog nadzora u uvali Carovo u Kraljevici. Zadar, 2019.
29 Stručno izvješće o provedenom programu "Međunarodne edukativne djelatnosti". Listopad 2018. Zadar, 2018.
30 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom pregledu trase budućeg kanalizacijskog ispusta u Moluntu. Studeni 2018. Zadar, 2018.
31 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju u podmorju otočića V. Sestrica kod Rovinja. Zadar, 2018.
32 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom pregledu uvale Velika Bezdija na poluotoku Pelješcu. Zadar, 2018.
33 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom pregledu trajektne luke Mišnjak na Rabu. Travanj 2018. Zadar, 2018.
34 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom pregledu dijela uvale Vrulje u gradu Zadru. Listopad 2018. Zadar, 2018.
35 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom nadzoru u lučici Katine (grad Pag) na otoku Pagu. Ožujak 2018. Zadar, 2018.
36 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju u dvorištu crkve Sv. Nikole u Zadru. Srpanj/kolovoz 2018. Zadar, 2018.
37 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim istraživanjima podvodnog nalazišta Barbir, Sukošan 2018. godine. Zadar, 2018.
38 Privremeno izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na željeznom sidru i željeznom topu iz fundusa Zavoda za povijesne znanosti u Zadru - HAZU. Rujan 2018. Zadar, 2018.
39 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta Visoko-utvrda Čanjevo. Studeni 2018. Zadar, 2018.
40 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kulturnom dobru - Nin, brodovi tipa Condura Croatica iz Muzeja Ninskih starina. Studeni 2018. Zadar, 2018.
41 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na dva željezna sidra s brodoloma kod otočića Gnalić. Studeni 2018. Zadar, 2018.
42 Izvješće o Međunarodnoj konferenciji. "Podvodna kulturna baština u Europi danas". 25-26 listopada 2018. godine. Zadar, 2018.
43 The results of XRF analysis. Zadar, 2017.
44 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom pregledu i sondiranju luke u Rabu. Zadar, 2017.
45 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju kod hridi Piruzi: lipanj 2017. Zadar, 2017.
46 Stručno izvješće o provedenom podmorskom arheološkom pregledu lučice Katine na otoku Pagu: siječanj 2017. Zadar, 2017.
47 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju u dvorištu crkve Sv. Nikole u Zadru. Lipanj/rujan 2017. Zadar, 2017.
48 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju brodoloma kod otočića Veruda: svibanj 2017. Zadar, 2017.
49 Stručno izvješće o provedenim podvodnim i kopnenim arheološkim istraživanjima rijeke Drave 2017.godine. Zadar, 2017.
50 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim istraživanjima podvodnog nalazišta Barbir, Sukošan 2017. godine. Zadar, 2017.
51 Stručno izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kulturnom dobru - Nin, brodovi tipa Condura Croatica iz muzeja Ninskih starina: studeni 2017. Zadar, 2017.
52 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta visoko-utvrda Čanjevo. Zadar, 2017.
53 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta AN 6 Jagodnjak - Cerik sjever (kasnoantička ostava). Zadar, 2017.
54 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na dva željezna sidra s brodoloma kod otočića Gnalić. Travanj 2017. Zadar, 2017.
55 Stručno izvješće o provedenom zaštitnom arheološkom istraživanju u Selcu. Zadar, 2016.
56 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta sv. Petar na otoku Ugljanu. Zadar, 2016.
57 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju na rtu Uljeva i u uvali Kuje kod Ližnjana. Listopad 2016. Zadar, 2016.
58 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju brodoloma kod otoka Veruda, Pula. Zadar, 2016.
59 Stručno izvješće o provedenim zaštitnim arheološkim istraživanjima nalazišta sv. Nikola u Zadru: kampanja 2016. Zadar, 2016.
60 Stručno izvješće o provedenim podvodnim i kopnenim arheološkim istraživanjima u Dardi, lokalitet "Sulejmanov most", uz dvorac Esterhazy 2016. godine. Zadar, 2016.
61 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim rekognosciranjima Zadarske županije 2016. godine. Zadar, 2016.
62 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim istraživanjima nalazišta otočić Babuljaša kod Pakoštana 2016. godine. Zadar, 2016.
63 Stručno izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kulturnom dobru - Nin, brodovi tipa Condura Croatica iz muzeja Ninskih starina. Zadar, 2016.
64 Stručno izvješće o podvodnom arheološkom istraživanju u Župskom zaljevu 2016. g. Zadar, 2016.
65 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta visoko-utvrda Čanjevo. Zadar, 2016.
66 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta Gorbonok. 2016. Zadar, 2016.
67 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta Dubrovnik-Ston. Studeni 2016. Zadar, 2016.
68 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na antičkim amforama s lokaliteta otok Rab-rt Glavina. Listopad 2016. Zadar, 2016.
69 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju kod hridi Piruzi. Zadar, 2015.
70 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim istraživanjima nalazišta otočić Babuljaša kod Pakoštana. 2015.
71 Stručno izvješće o provedenim arheološkim rekognosciranjima Zadarske županije 2015. godine. Zadar, 2015.
72 Stručno izvješće o podvodnom arheološkom istraživanju u Župskom zaljevu i okolici Dubrovnika 2015. g. Zadar, 2015.
73 Stručno izvješće o podvodnom arheološkom istraživanju oko rta Uljeva kod Ližnjana. Zadar, 2015.
74 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na podvodnim arheološkim nalazima s lokaliteta Split, antički Spalatum. 2015. Zadar, studeni 2015.
75 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na antičkim amforama s lokaliteta otok Rab-rt Glavina. Travanj-kolovoz 2015. Zadar, 2015.
76 Stručno izvješće o provedenom podvodnom i kopnenom arheološkom istraživanju u Dardi, lokalitet "Sulejmanov most", uz dvorac Estrerhazy. Zadar, 2014.
77 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju podmorja općine Konavle, Župa dubrovačka i grad Dubrovnik. Zadar, 2014.
78 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju kod hridi Piruzi i kopnenom arheološkom istraživanju u uvali Veštar. Zadar, 2014.
79 Stručno izvješće o provedenom arheološkom pregledu po trasi postavljanja podmorskog kabela 10kV KK Ist 2 -TS Škarda. Zadar, 2014.
80 Stručno izvješće o provedenom arheološkom pregledu dijela trase postavljanja podmorskog 20KV kabela Sali-Lavdara. Zadar, 2014.
81 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju u dvorištu crkve Sv. Nikole u Zadru. Zadar, 2014.
82 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju u dvorištu crkve Sv. Nikole u Zadru. Zadar, 2014.
83 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju na rtu Uljeva kod Ližnjana i rekognosciranju bliže okolice. Zadar, 2014.
84 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim rekognosciranjima Zadarske županije. Zadar, 2014.
85 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim istraživanjima nalazišta otočić Babuljaša kod Pakoštana. Zadar, 2014.
86 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na kulturnom dobru Koprivnica, drveni monoksil. 2014. Zadar, 2014.
87 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na kulturnom dobru- Karlovac, drveni monoksil. Zadar, 2014.
88 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na pokretnim arheološkim nalazima s rekognosciranja Zadarskog primorja. 2014. Zadar, 2014.
89 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na pokretnim arheološkim nalazima s rekognosciranja Kvarnerskog podmorja. 2014. Zadar, 2014.
90 Izvješće o podvodnim i kopnenim arheološkim istraživanjima u Dardi, lokalitet "Sulejmanov most", uz dvorac Estrerhazy. Zadar, 2014.
91 Bathymetric survey of archaeological site Uljeva near Ližnjan. 2014.
92 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom pretraživanju podmorja Istarske županije 2013. 2013.
93 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju podmorja Konavala i Župskog zaljeva. 2013.
94 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Veštar - Rovinj. 2013.
95 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta otočić Babuljaša kod Pakoštana 2013.
96 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju dvaju brodoloma na rtu Uljeva kod Ližnjana. 2013.
97 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim rekognosciranjima Zadarske županije 2013. Zadar, 2013.
98 Izvješće o provedenom arheološkom rekognosciranju podmorja Ličko-Senjske županije. Zagreb, 2013.
99 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na podvodnim arheološkim nalazima s lokaliteta Split, antički Spalatum. 2013. Zadar, 2013.
100 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na kulturnom dobru-Karlovac, drveni monoksil. 2013. Zadar, 2013.
101 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju podmorja Konavala: kampanja 2012.
102 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Veštar-Rovinj: kampanja 2012.
103 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Uljeva-Ližnjan: kampanja 2012.
104 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Janice - Pakoštane. Zadar, 2012.
105 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim rekognosciranjima zadarske županije: kampanja 2012.
106 Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim rekognisciranjima šibensko-kninske županije, kampanja. 2012.
107 Popis podmorskih arheoloških i povijesnih lokaliteta na području od prevlake do Cavtata i Lokruma. Dubrovnik, 2012.
108 Okončani izvještaj o realizaciji programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra br. 1-2145/12 - Otok Mljet, Rt Stoba, brodolom pokretni nalazi. Zagreb, 2012.
109 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom rekognosciranju podmorja Istre. Kampanja 2010. Zadar, 2011.
110 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom rekognosciranju podmorja Istre (kampanja 2011). Zadar, 2011.
111 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom rekognosciranju podmorja Istre (kampanja 2010). Zadar, 2011.
112 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta uvala Veštar. Zadar, 2011.
113 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta uvala Veštar. Kampanja 2010. Zadar, 2011.
114 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta uvala Veštar (Rovinj) kampanja 2011. Zadar, 2011.
115 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta uvala Veštar (kampanja 2010). Zadar, 2011.
116 Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Janice - Pakoštane (kampanja 2011). Zadar, 2011.
117 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju nalazišta Šemovec-Šarnjak. Zadar, 2011.
118 Izvješće o provedenom arheološkom rekognosciranju podmorja Splitsko-dalmatinske županije ( 29. lipnja -2. srpnja., 29.-31. kolovoza, 10.-17. rujna 2011. g.). Zagreb, 2011.
119 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na arheološkim nalazima s lokaliteta Mljet, Rt Stoba-antički brodolom. Zadar, 2011.
120 Izvješće o podvodnim arheološkim istraživanjima u Dardi, lokalitet "Sulejmanov most", uz dvorac Estrerhazy. 26. listopad 2011.-28. listopad 2011. Zadar, 2011.
121 Izvješće o podvodnim arheološkim istraživanjima u Dardi, lokalitet "Sulejmanov most", uz dvorac Estrerhazy 26. listopad 2011. - 28. listopad 2011. Zadar, 2011.
122 TRITON - Projekt istraživanja baštine na velikim dubinama: stručno izvješće. Hvar 2010.
123 TRITON - Projekt istraživanja baštine na velikim dubinama. 2010.
124 Stručno izvješće o zaštitnom arheološkom istraživanju nalazišta Varaždin-Brezje IV 2010. Zagreb, 2010.
125 Stručno izvješće o provedenom arheološkom istraživanju nalazišta utvrda Čanjevo. Zagreb, 2010.
126 Minimalni standardi podvodnih arheoloških raziskav: izhodišča in smernice. Ljubljana, 2010.
127 Konzerviranje i restauriranje željeznih arheoloških nalaza s nalazišta utvrde "Čanjevo". Zadar, 2010.
128 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima po programu Mljet-brončani topovi, metalni i keramički arheološki nalazi 2010. Zadar, 2010.
129 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s podvodnog arheološkog lokaliteta Murter, Pličina Mijoka 01.10.2010.-30.11.2010. Zadar, 2010.
130 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta Premuda - novovjekovni brodolom Szent Istvan. Zadar, 2010.
131 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na pokretnim arheološkim nalazima s lokaliteta Lastovo. Zadar, 2010.
132 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na keramičkim nalazima s lokaliteta Mljet, Rt Glavat. Zadar, 2010.
133 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na arheološkim nalazima s nalazišta Utvrda Čanjevo. Zadar, 2010.
134 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na arheološkim nalazima s lokaliteta Mljet, Vela Dolina-antički brodolom. Zadar, 2010.
135 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na arheološkim nalazima iz muzeja grada Koprivnice. Zadar, 2010.
136 Stručno izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Varaždin-Brezje 2009. 2009.
137 Stručno izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Rovinj - Veštar 2009. Zagreb, 2009.
138 Stručno izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Nedelišće-Stara Ves 2009. g. 2009.
139 Regionalni seminar o podvodnoj baštini=Regional seminar on Underwater Heritage: hotel Kolovare, 1. - 4. 10. 2009. Zadar, Croatia. Zadar, 2009.
140 Izvješće o provedenom arheološkom istraživanju prostorne cjeline trga Pul Vele crikve u riječkom Starom gradu. Juršići, 2009.
141 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima po programu Saplunara-Mljet, brončani topovi. Zadar, 2009.
142 Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na keramičkim i metalnim arheološkim nalazima s nalazišta utvrda Čanjevo. Zadar, 2009.
143 Izvješće o provedenim arheološkim iskopavanjima na utvrdi Čanjevo. Zagreb, 2009.
144 Izvješće o podvodnim i kopnenim arheološkim istraživanjima u Dardi, lokalitet "Sulejmanov most", uz dvorac Estrerhazy. Lipanj 2009. Zadar, 2009.
145 Konzervatorsko-restauratorski zahvati na arheološkim metalnim predmetima sa lokaliteta Jokine u Duševiće Glavice u Krnezi. Zadar, 2008.
146 Konzervatorsko-restauratorski radovi na keramičkim pistosima s lokaliteta Krvavići-Boškina. Zadar, 2008.
147 Konzervatorska studija za područje Barbariga zapad 1 i 2. Zagreb, 2008.
148 Izvješće o sustavnim arheološkim istraživanjima u Ljubićevoj pećini kod Marčane. Juršići, 2008.
149 Izvješće o rezultatima arheološkog sondiranja uz kompleks antičke uljare u uvali Marić kod Barbarige. Juršići, 2008.
150 Izvješće o provedenom arheološkom nadzoru na golf centru Crveni vrh kod Savudrije. Zagreb, 2008.
151 Izvješće o provedenim zaštitnim arheološkim iskopavanjima i sondiranjima na golf centru Crveni Vrh kod Savudrije. Zagreb, 2008.
152 Izvješće o provedenim probnim arheološkim sondiranjima na Brezju kod Varaždina na mjestu budućeg "Varaždina retail parka". Zagreb, 2008.
153 Izvješće o arheološkom istraživanju Kaštela Žminj. Zagreb, 2008.
154 Izvješće i dokumentacija o provedenim konzervatorsko - restauratorskim radovima na keramičkim arheološkim nalazima s lokaliteta Baška - Sv. Marko. Zagreb, 2008.
155 Elaborat o arheološkim istraživanjima i građevinskoj konzervaciji utvrde Cesargrad kod Klanjca. Zagreb, 2008.
156 Arheološko sondiranje i iskopavanje na trasi ceste zapadno od tvornice Calzedonia na Brezju kod Varaždina. Zagreb, 2008.
157 Arheološki nadzor i iskopavanje pri građevinskim radovima na izvođenju kanala uz trasu jugozapadne obilaznice grada Varaždina, dionica Nedeljanec-Kneginec. Zagreb, 2008.
158 Arheološki nadzor prilikom iskopa i odvoza deponija s povijesnih gradskih bedema u Žminju. Zagreb, 2008.
159 Nadzor građevinskih radova na trasi jugozapadne obilaznice grada Varaždina, dionica Nedeljanec-Kneginec. Zagreb, 2007.
160 Izvješće s pregleda stanja inventara Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Zagreb, 2007.
161 Izvješće o zaštitnim arheološkim iskopavanjima nalazišta Baška-sv. Marko. Zagreb, 2007.
162 Izvješće o provedenom arheološkom iskopavanju nalazišta Rijeka-Principija. Zagreb, 2007.
163 Izvješće o arheološkim istraživanjima nalazišta Krvavići-Boškina 2007. g. Zagreb, 2007.
164 Terenska konzervacija i restauracija arheoloških keramičkih nalaza sa lokaliteta sela, na trasi autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj, dionica Đakovo-Sredanci. Zagreb, 2006.
165 Konzervatorska studija s aspekta arheološke baštine odvojnog plinovoda MČS 2 Rijeka istok-MRS Rijeka istok (Kukuljanovo). Zagreb, 2006.
166 Izvješće o provedenim zaštitnim iskopavanjima arheološkog nalazišta Krvavići-Boškina kod Marčane, na trasi magistralnog plinovoda Pula-Karlovac. Zagreb, 2006.
167 Izvješće o provedenim zaštitnim arheološkim iskopavanjima nalazišta Blizna i Šarnjak: Varaždinska županija. Zagreb, 2006.
168 Izvješće o provedenim zaštitnim arheološkim iskopavanjima na trasi plinovoda Pula-Karlovac: nalazište Guran na križu. Zagreb, 2006.
169 Izvješće o provedenim zaštitnim arheološkim iskopavanjima na prostoru poslovne zone Varaždin - Brezje, tvornica Comprom. Zagreb, 2006.
170 Izvješće o provedenim zaštitnim arheološkim iskopavanjima nalazišta veliko Čere na trasi autoceste Beli Manastir- Osijek- Svilaj. Zagreb, 2006.
171 Izvješće o provedenim arheološkim sondiranjima na trasi plinovoda Pula-Karlovac. Zagreb, 2006.
172 Izvješće o provedenim arheološkim sondiranjima na prostoru poslovne zone Varaždin-Brezje: biotehnološki Park plot 2 i 5. Zagreb, 2006.
173 Izvješće o provedenim arheološkim sondiranjima i zaštitnim iskopavanjima na trasi plinovoda Pula-Karlovac. Zagreb, 2006.
174 Izvješće o arheološkom nadzoru konzervatorskih radova na arhitektonskim ostacima crkve sv. Severina: Guran - na Križu. Zagreb, 2006.
175 Izvješće o arheološkom nadzoru izgradnje magistralnog plinovoda Pula-Karlovac. Zagreb, 2006.
176 Dopunsko izvješće o provedenim arheološkim sondiranjima na trasi plinovoda Pula-Karlovac: položaj Guran-Buran 1i 2. Zagreb, 2006.
177 Dopunsko izvješće o provedenim arheološkim sondiranjima na trasi plinovoda Pula-Karlovac. Položaj Guran-Buran 1 i 2. Istarska županija. 2006. Zagreb, 2006.
178 Reambulacija trase plinovoda Pula - Karlovac dionica Istarska županija. Pula, 2005.
179 Projekt podvodna arheologija u Republici Hrvatskoj: organizacija-zaštita kulturnog dobra-istraživanje-školovanje. 2005.
180 Projekt podvodna arheologija u Republici Hrvatskoj: organizacija-školovanje-restauracija-prezentacija-istraživanje-zaštita. 2005.
181 Konzervatorska studija s aspekta arheološke baštine magistralnog plinovoda Pula-Karlovac na dijelu od Rijeke do Karlovca. Zagreb, 2005.
182 Izvješće o arheološkom iskopavanju u Blizni u Jakopovcu. 2005. Zagreb, 2005.
183 Žuta Lokva-Poljane zaštino iskopavanje 2002. godine. 2002.
184 Rimska cesta kod Varaždinskih toplica zaštitno iskopavanje 2002. godine. 2002.
185 Ribnica-vzhod: konačno poročilo o arheoloških raziskavah med 10.6. in 21.6.2002. 2002.
186 Studija utjecaja na okoliš - Elaborat zaštite i očuvanja kulturnih dobara (autocesta Bosiljevo - Sveti Rok, dionica tunel Kapela - Otočac). Karlovac, 2001.
187 Manual rules concerning activities directed at Underwater cultural heritage, 2001.
188 The underwater cultural heritage: report of the committee on culture and education (rapporteur Mr John Roper). Strasbourg, 1978.
189 Zapisnik sa sastanka proširene komisije za hidroarheološke aktivnosti republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Zagreb. Zagreb, 1973.
190 Pitanja istraživanja i zaštite hidroarheoloških spomenika u podmorju istočne obale Jadrana : izvještaji, diskusija, referati, zaključci i stavovi. Split, 1975.
191 Pitanja zaštite hidroarheloških spomenika kulture na području SR Hrvatske : izvještaji, referati, zaključci i stavovi. Dubrovnik, 1973.
192 Zapisnik sastanaka predstavnika zavoda za zaštitu spomenika kulture, muzeja koji se bave hidroarheološkim aktivnostima. Zagreb, 1972.
193 Zapisnik sastanaka predstavnika zavoda za zaštitu spomenika kulture, muzeja koji se bave hidroarheološkim aktivnostima, saveza organizacija i saveznog centra za podvodne djelatnosti. Zagreb, 1971.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt