• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Ur. broj: 166-01-3-008-MP-20
Zadar, 03. veljače 2020.godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184
2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr; info@icua.hr
3) Evidencijski broj nabave: EV13-20
4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznos 100.000,00 kn (slovima: stotisućakuna i 00 lipa)
5) Predmet nabave je nova Brodica za posebne namjene: Znanstveno istraživački brod, CPV 34521000-5.
6) Minimalne potrebne specifikacije:
- Tražena duljina brodice od 5,70 m do 6,00 m
- Upravljačka konzola: da
- Materijal izvedba tubusa: Hypalon
- Oprema: kaljužna pumpa, spremnik za gorivo, prednji spremnik za sidro, pramčano gazište, navigacijska svjetla, izvedena priprema sustava upravljanja.
7) Rok za dostavu ponuda: 06.03.2020. godine
8) Rok valjanosti ponude: 30 dana
9) Rok isporuke: do kraja lipnja 2020.
10) Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr; info@icua.hr
11) Kriterij za odabir biti će: rok isporuke, minimalna potrebna specifikacija te ekonomski najpovoljnija ponuda, temeljem cijene i kvalitete ponuđenog.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt