• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

OBAVIJEST o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV09-20

Ur. broj: 951-01-15-093-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

OBAVIJEST
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV09-20

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV09-20 odabrana ponuda Ponuditelja Foto Tvornica, obrt za fotografske djelatnosti, vl. Žeminea Čotrić, Put Murata 1B, 23000 Zadar, OIB 705030535543 s ponuđenom cijenom od 68.888,00 kn (ponuditelj nije u sustavu PDV-a).

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt