• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

OBAVIJEST o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, EV02-20

Ur. broj: 440-01-15-022-MP-20
Zadar, 10. srpnja 2020.godine

OBAVIJEST
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga vanjskog stručnjaka
za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, EV02-20

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za projekt 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 391-01-15-011-MP-20), evidencijski broj nabave EV02-20 odabrana ponuda Ponuditelja EMDA d.o.o. Ulica Vojina Bakić 1, 10000 Zagreb, OIB 2250672452 s ponuđenom cijenom od: neto 157.500,00 kn, odnosno 196.875,00 kn s PDV-om.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt