• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Podvodna kulturna baština u Europi danas

Podvodna kulturna baština u Europi danas

Zadar 25. - 26.10.2018.


Povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas'' .

Konferencija će se održati u prostoru crkve sv. Nikole u sklopu MCPA Zadar od 25. - 26. listopada 2018. godine.

Program je podijeljen u dva dijela:

- u četvrtak 25. listopada na sastanku stručnjaka iz polja podvodne arheologije razmijeniti će se iskustva te predstaviti dostignuća u zaštiti i očuvanju kulturne baštine, mogućnosti suvremene tehnologije koja olakšava otkrivanje i pristup podvodnoj kulturnoj baštini u cilju povezivanja i ostvarivanja kontakata među međunarodnim organizacijama, znanstvenim institucijama, stručnim udrugama, arheolozima, roniocima, drugim zainteresiranim stranama i široj javnosti nužnoj za zaštitu podvodne kulturne baštine.

- u petak 26. listopada konferencija će biti posvećena pitanjima implementacije UNESCO-ove Konvencije o zaštiti podvodne baštine iz 2001. godine u Europi, iskustvima zemalja koje su je primijenile i onih koje to nisu učinile, poboljšanju učinkovitosti mjera na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini za zaštitu podvodne kulturne baštine. Predstavnici ministarstava kulture raspravljat će o važnosti podvodne kulturne baštine kao sastavnog dijela kulturne baštine čovječanstva i osobito značajnog faktora u povijesti ljudi, naroda i njihovih međusobnih odnosa. Vidljiva je sve veća briga i interes javnosti za podvodnu kulturnu baštinu, a odgovornost za nju počiva na svim državama.

MCPA Zadar je uputio pozive stručnjacima te predstavnicima UNESCO-a, UNESCO-vog Ureda u Veneciji, Vijeća Europe te predstavnicima ministarstva kulture jedanaest zemalja Europske unije. Za sudionike skupa bit će organiziran i obilazak znamenitih lokacija i muzeja na području Zadra i okolice (Muzej ninskih starina / Zavičajni muzej Biograd na moru).

Na konferenciju će biti pozvani i predstavnici Ministarstva kulture RH, Sveučilišta u Zadru, Grada Zadra, Zadarske Županije te medija. Međunarodna konferencija ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas’’ dio je i programa predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u ovom skupu, molimo vas da kontaktirate Mladena Pešića ( mpesic@icua.hr) ili Doris Kurtov ( dkurtov@icua.hr).


Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt