• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 23 250 486
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Obnovljen status MCPA Zadra kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a

Obnovljen status MCPA Zadra kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a

Odlukom Izvršnog odbora UNESCO-a (215. EX/Odluka 18.V) potvrđena je obnova statusa Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar) kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a za naredno osmogodišnje razdoblje, na sjednici održanoj u Parizu od 5. do 19. listopada 2022. godine.

Sukladno UNESCO-vom dokumentu Strategiji za institute i centre 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a (Dokument 40 C/79, 2019.), predloženo je da UNESCO i Republika Hrvatska sklope dvostrani ugovor te Memorandum o suglasnosti između UNESCO-a i MCPA Zadar. U ime Vlade Republike Hrvatske, Ugovor između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, potpisala je ministrica kulture i medija Republike Hrvatske dr. sc. Nina Obuljen Koržinek te glavna ravnateljica UNESCO-a gđa Audrey Azoulay. Memorandum o suglasnosti između UNESCO-a i Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a potpisali su glavna ravnateljica UNESCO-a gđa Audrey Azoulay i ravnatelj Centra dr. sc. Mladen Pešić. Ugovor i Memorandum o suglasnosti potpisani su u Parizu 20. veljače te u Zagrebu 22. veljače 2023. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku. Dokumenti uređuju okvir za suradnju između stranaka, a ugovorne obveze stupile su na snagu dana 4. svibnja 2023. godine (datumom zaprimljene Note Verbale br.11/23 od strane UNESCO-a o ispunjenju unutarnjih pravnih postupaka Republike Hrvatske vezanih uz stupanje na snagu ovog Ugovora).

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2020. godine podnijela zahtjev za obnovom ugovora, u razdoblju od rujna do prosinca 2021. godine provedena je evaluacija rada Centra u skladu s UNESCO-vom Strategijom iz 2019. godine. Putem javnog poziva Međusektorsko ocjenjivačko povjerenstvo izabralo je tim neovisnih stručnjaka (Strategicus konzultantska tvrtka). Provjera se sastojala od detaljnog pregleda mjerodavnih dokumenata koje su dostavili Centar i UNESCO, a za Strategicus evaluatore organizirane su terenske misije u Zadru (MCPA) i Zagrebu (Ministarstvo kulture i medija), te lista institucionalnih partnera, lokalnih dionika, UNESCO-vih stručnjaka i bivših MCPA-ovih polaznika tečajeva u svrhu održavanja intervjua. Temeljem pozitivnog izvješća Strategicus konzultantske tvrtke te ocjene Međusektorskog povjerenstva i preporuke glavne ravnateljice, Izvršni odbor donio je odluku o obnovi statusa Centra. Povjerenstvo je uzelo u obzir više parametara: u kojoj su mjeri postignuti ciljevi Centra iz prethodnog ugovora, važnost doprinosa UNESCO-ovom Programu i Proračunu uključujući sveobuhvatnu strategiju i akcijske planove kao i sektorske prioritetne programe, važnost doprinosa aktivnosti Centra globalnim razvojnim programima, kvalitetu koordinacije i suradnje s UNESCO-om, kako u središnjem uredu tako i na terenu, s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO, drugim tematski povezanim centrima, načinom i učinkovitošću upravljanja ustanovom, uključujući organizacijske sposobnosti, ljudske resurse i mehanizme odgovornosti, raspoloživa financijska sredstva kao i suradnju s vladinim agencijama, javnim ili privatnim partnerima.

MCPA Zadar jedan je od 25 UNESCO-vih centara u području kulture, do danas jedini centar 2. kategorije koji se bavi zaštitom podvodne kulturne baštine i trenutno jedini UNESCO-ov centar u Hrvatskoj. Glavna zadaća je provođenje aktivnosti i obrazovanja na polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne arheološke baštine te popularizacije UNESCO-ove Konvencije iz 2001. godine na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Postignut je značajan pomak u suradnji s drugim kulturnim i znanstvenim institucijama, a brojnim aktivnostima ostvarenim na međunarodnom planu nastoji se učvrstiti status moderne i obrazovne institucije.

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt