• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

O Erasmus+ programu

O Erasmus+ programu

Jedna od važnih zadaća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar) - UNESCO-ovog centra 2. kategorije je razvijanje međunarodne i regionalne kulturne suradnje, suradnje sa srodnim centrima i istraživačkim institutima u cilju unapređenja svog profesionalnog rada.

Europska komisija prihvatila je financiranje projekta strateškog partnerstva pod nazivom „U-Mar - Unapređenje podvodne arheologije kao inovativnog alata za razvoj održivog i kreativnog turizma“, u okviru programa Erasmus+ (KA220-VET, ključna aktivnost 2: suradnja organizacija i institucija). Nositelj dvogodišnjeg U-Mar projekta je međunarodna udruga Feničanska ruta iz Italije (La Rotta dei Fenici). Početkom 2022. godine MCPA Zadar potpisao je kao partnerska institucija Ugovor o suradnji s udrugom La Rotta dei Fenici. Ukupno šest europskih partnera sudjeluje u U-Mar projektnim aktivnostima: institucije iz Španjolske (CEI.Mar - Campus de Excelencia Internacional del Mar, Cádiz), Italije (ARGO, Emilia-Romagna; Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, Palermo), Cipra (Pafos Tourism Board) te Portugala (Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira). Ideja projekta je uključivanje i osposobljavanje stručnih osoba u području podvodne arheologije i kvalitetan prijenos znanja i vještina u okviru interdisciplinarne suradnje, kao i razvoj ekološki osviještenog turizma povezanog uz podvodnu kulturnu baštinu.

Tijekom 2022. godine MCPA Zadar bio je nositelj prve projektne faze u cilju kreiranja novog inovativnog tečaja o podvodnoj arheologiji. Budući polaznici tečaja učit će o važnosti podvodne arheologije i interpretaciji podvodnih arheoloških nalazišta na odgovaran i održiv način kroz primjere iz zemalja projektnih partnera. Svrha tečaja je približiti podvodnu kulturnu baštinu djelatnicima u kulturi, turističkim operaterima i studentima arheologije koja može postati vrijedan alat u kulturnom turizmu, dio turističke promidžbe destinacije ili regije te osvijestiti i povezati kulturni identitet kako zainteresiranim stranim turistima, tako i lokalnom stanovništvu.

U 2022. godine djelatnici MCPA Zadar - Maja Kaleb, Roko Surić i vanjski suradnik arheolog Ivan Vidulić - sudjelovali su na sastancima u mjestu Marinella di Selinunte na Siciliji u Italiji. Centar je bio domaćin drugog transnacionalnog U-Mar sastanka održanog u rujnu 2022. g. kad je predstavljen i konačni nacrt podvodnog tečaja. U siječnju 2023. g. održan je sastanak u Cadizu u Španjolskoj, a do završetka projekta planirani su sastanci na Cipru i na otoku Madeira (Portugal). Vodeći partner La Rotta dei Fenici nositelj je završne projektne faze i projektnog rezultata, a radi se o uspostavljanju interpretacijskih centara o podvodnoj arheologiji u partnerskim zemljama.

U budućnosti plan MCPA Zadar je dodatno istražiti mogućnosti financiranja projekata putem EU fondova namijenjenih kulturnoj baštini, inovacijskim sustavima i mobilnosti te izgraditi mrežu relevantnih ustanova.

Detaljnije informacije o U-Mar projektu dostupne su na mrežnim stranicama Feničanske rute – www.fenici.net

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt