• Božidara Petranovića 1, Zadar
 • Telefon: +385 23 250 486
 • E-mail: info@icua.hr
 • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Napredni tečaj restauracije i konzervacije podvodnih arheoloških nalazišta

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (MCPA) organizira tromjesečni napredni tečaj obuke u restauraciji i konzerviranju podvodnih arheoloških nalaza koji će se održati u Zadru, u Hrvatskoj, od 26. rujna do 24. prosinca 2011. Tečaj je organiziran uz podršku Ureda UNESCO-a u Veneciji.
Ovaj međunarodni tečaj usmjeren je na praktičnu i teorijsku obuku kandidata za samostalni rad na restauraciji i konzerviranju podvodnih arheoloških nalaza. Uz teorijski uvod koji će pružiti uvid u probleme arheologije, podvodne arheologije, restauracije i konzervacije, kandidati će također učiti posebne elemente koji se odnose na očuvanje podvodnih kulturnih predmeta, poput konzervacije lokaliteta in situ, upravljanja arheološkim nalazištima i rukovanja s nalazima.
Osim teorijskog segmenta, većina nastave sastojat će se od praktičnog rada uz nadzor mentora u radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ) u Zadru. Kandidati će raditi s raznim materijalima te će morati završiti tri glavne radionice koje su usmjerene na metal, kermiku i organske nalaze. Predavanja će držati zaposlenici HRZ-a i MCPA-a u Zadru, nastavnici sa Sveučilišta u Zadru te gosti predavači iz inozemnih institucija. U tijeku je izrada priručnika za program tečaja, za koji će se tražiti posebno odobrenje UNESCO-a.
Kandidati će na kraju tečaja polagati ispit iz teorije i prakse, nakon čega će dobiti potvrdu da su prošli tečaj našeg centra za specijaliste konzervatore/restauratore podvodnih arheoloških nalaza.
Tečaj će trajati tri kalendarska mjeseca.

Dodatak


Polaznici

Broj polaznika ograničen je na 6 osoba. Kandidati moraju biti državljani zemalja koje sudjeluju na godišnjim ministarskim konferencijama o kulturnoj baštini u Jugoistočnoj Europi (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Republika Moldavija, Crna Gora, Rumunjska i Srbija) ili iz drugih mediteranskih zemalja. Pozivaju se i kandidati iz drugih zemalja da se prijave, iako će se njihove prijave razmatrati samo u slučaju slobodnih mjesta nakon odabira kandidata iz gore navedenih zemalja.
Kandidati moraju imati najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje i osnovno iskustvo u restauraciji i konzervaciji.
Jezične vještine: od polaznika se traži izvrsno znanje engleskog jezika budući da će se tečaj odvijati na engleskom jeziku.

Okvirni program

Tečaj započinje 26. rujna 2011. i traje do 24. prosinca 2011. Ovaj tromjesečni tečaj obuhvaćat će teorijska i praktična predavanja specijaliziranih stručnjaka i konzervatora (g. Mladen Mustaček, g. Mladen Pešić, gđa Anita Jelić, gđa Antonija Jozić, gđa Tanja Perin, gđa Martina Čurković, mr.sc. Luka Bekić, dr.sc. Mato Ilkić, kao i gosti predavači čija će imena biti objavljena kasnije). Predavanja će se održavati u prostorijama (učionicama i radionicama) MCPA-a u Zadru.

Teorijska predavanja:
 • mr.sc.Luka Bekić: Podvodna kulturna baština i Konvencija UNESCO-a
 • Mladen Mustaček: Smjernice, etika i metodologije konzervacije i restauracije
 • Martina Čurković: Keramički, kameni i stakleni nalazi
 • Antonija Jozić: Metalni nalazi
 • Anita Jelić: Nalazi organskog materijala
 • Tanja Perin: Rukovanje, pakiranje, prijevoz i pohranjivanje podvodnih arheoloških nalaza
 • Mladen Pešić: Zaštita podvodne kulturne baštine in situ
 • doc.dr. sc.Mato Ilkić, Sveučilište u Zadru: Podvodni arheološki nalazi
(uz dodatna predavanja gostujućih predavača).

Praktična obuka

Praktični dio rada održavat će se u specijaliziranim radionicama za metalne, organske, lončarske i staklene nalaze Hrvatskog restauratorskog zavoda, Odjela za konzervaciju i restauraciju podvodnih arheoloških nalaza. Svaki će kandidat provesti četiri tjedna u svakoj od radionica kako bi naučio ispravan pristup obradi različitih materijala (metalni, lončarski i organski nalazi). Uz praktičan rad na arheološkim nalazima, polaznici će izraditi potrebnu popratnu dokumentaciju o restauraciji.

Na kraju tečaja polaznici će polagati kratak ispit kojim će se provjeriti njihovo znanje stečeno tijekom tečaja (iz praktičnog, kao i iz teorijskog dijela tečaja). Po uspješnom polaganju ispita, polaznici će dobiti službenu potvrdu o pohađanju tečaja koju izdaje MCPA u Zadru.

Troškovi sudjelovanja

Polaznicima je besplatno osigurano sljedeće:
 • smještaj (hrana i stanovanje) tijekom tečaja
 • priručnik MCPA-a u Zadru o konzervaciji i restauraciji podvodnih nalaza
 • kuta i majica s kratkim rukavima
 • završna potvrda o pohađanju (nakon polaganja završnog ispita)

Polaznici NEĆE imati pravo na:
 • cjelokupnu ili djelomičnu naknadu troškova puta iz Zadra/u Zadar
 • bilo kakvu dnevnicu ili drugi oblik dodatne financijske pomoći tijekom tečaja.

Uvjeti
 • izvrsno znanje engleskog jezika
 • najmanje 18 godina starosti
 • radna disciplina

Za podnošenje prijave
 • molbu, prezentacijsko pismo i životopis treba dostaviti na mpesic@icua.hr
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt