• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Drugi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Zadru, Hrvatska - rujan 2022.

Drugi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Zadru, Hrvatska - rujan 2022.

U petak 23. rujna u Zadru, u sjedištu MCPA Zadar i partnera projekta, održan je 2. transnacionalni sastanak „U-Mar – unapređenje podvodne arheologije kao inovativnog alata za razvoj održivog kreativnog turizma.“

Stručnjaci su raspravljali o tekućim aktivnostima, posebno o stvaranju inovativnog tečaja za usavršavanje i komunikaciju podvodnih arheoloških lokaliteta te o stvaranju platforme za e-učenje s ciljem širenja rezultata obuke i projekta.

Predstavnik MCPA Zadar Ivan Vidulić predstavio je nacrt nastavnog plana na sastanku. Nacrt nastavnog plana plod je višemjesečnog prikupljanja, obrade i interpretacije doprinosa, pri čemu je svaka od nastavnih jedinica predstavljena kao skup činjenica i teorijskih znanja te kao primjer najboljih praksi u promicanju kulturne baštine u zemljama projektnih partnera. Nakon kruga diskusija i komentara o daljnjim koracima odlučeno je da će se, nakon ubacivanja uvaženih modifikacija, do kraja godine podnijeti završeni model tečaja o podvodnim arheološkim lokalitetima za kulturne operatere, a potom će biti predstavljen na sljedećem transnacionalnom projektnom sastanku.

Sljedeći sastanak transnacionalnog projekta zakazan je za siječanj 2023. u Cadizu u Španjolskoj.

Projekt U-Mar usmjeren je na razvoj znanja i uvažavanje kulturne baštine kroz podvodnu arheologiju te promociju i jačanje kulturne i turističke ponude, koja može rasti u nadolazećim godinama s obzirom na aktualnu relevantnost teme i interes za ovo područje. Ovaj projekt potiče stvaranje međunarodnih strateških partnerstava u područjima za koja postoji zajednički interes – razvoj podvodne arheologije – a time i intenziviranje zajedničke aktivnosti na transnacionalnoj razini.

Detaljnije informacije o projektu U-Mar dostupne su na internetskoj stranici udruge Feničanske rute.

Projekt koji vodi Feničanska ruta – Kulturna ruta Vijeća Europe, financiran je iz Erasmus+ programa Europske unije.

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt