• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Desetljeće znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021.- 2030.)

Desetljeće znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021.- 2030.)

 Oceani i mora čine 70 % Zemljine površine, a morska voda 97 % njezinih voda. Mora su izvor hrane i energije, no ona također reguliraju našu klimu, daju nam polovinu našeg kisika i preuzimaju znatan udio ugljičnog dioksida koji ispuštamo. Oceani su zapravo naši najveći saveznici u borbi protiv klimatskih promjena. Osim toga, oceani su dom za 80% živih bića na Zemlji, a iako pokrivaju 70% Zemljine površine, trenutno je samo 2% površine svjetskih oceana zaštićeno nekom kategorijom zaštite prirode. Kroz povijest, mora i oceani bili su ključni i za trgovinu i prijevoz te je pažljivo upravljanje ovim bitnim globalnim resursom temeljno za održivu budućnost. Dvadeset tri od dvadeset osam država članica EU-a raspolažu obalnim područjem. Samo sa svojim udaljenim regijama EU raspolaže najvećim pomorskim područjem na svijetu.


Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je u prosincu 2017. godine u New Yorku Desetljeće znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021.- 2030.).  Namjera je mobilizirati sve sudionike širom svijeta u zaštiti oceana radi provođenja UN-ovog Programa za održivi razvoj 2030. čime će se ojačati svijest javnosti o neodgodivoj potrebi za novim istraživanjima i korištenjem postojećih znanstvenih podataka kako bismo razumjeli kumulativne učinke kojima su mora i oceani izloženi.


Opća skupština Ujedinjenih naroda povjerila je mandant UNESCO-voj Međuvladinoj oceanografskoj komisiji (Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC UNESCO) da koordinira pripremni proces i realizaciju Desetljeća znanosti o oceanu. IOC UNESCO je glavna svjetska organizacija (149 država članica) koja se bavi morem i morskim okolišem utemeljena 1960. godine.


U Programu 2030. zaštita i održivo korištenje oceana navodi se kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja. Ta odluka potvrđuje da je na međunarodnoj razini prepoznata ključna uloga održivog korištenja i očuvanja morskih i obalnih ekosustava i njihove biološke raznolikosti u ostvarivanju programa za novi globalni razvojni okvir do 2030. Upravo je cilj održivog razvoja broj 14.: Očuvanje vodenog svijeta primarni focus IOC UNESCO-a - omogućiti državama članicama, UN-ovim partnerima, znanstvenim organizacijama, privatnom sektoru i civilnom društvu izgradnju znanstvenih i institucionalnih kapaciteta kako bi zajedno osigurali ocean koji nam je potreban za budućnost koju želimo. Desetljeće znanosti o oceanu pomoći će mobilizirati partnerstva i povećati ulaganja u prioritetna područja gdje su hitno potrebne mjere.  


To znači, između ostalog, da bismo do kraja 2025. trebali spriječiti i značajno smanjiti sve vrste zagađivanja morskih resursa, a posebno one aktivnosti koje dolaze s kopna. Plan je i djelotvorno regulirati ulov ribe i okončati prekomjerni ribolov, kao i destruktivne ribarske prakse. Namjera je, nadalje, primijeniti planove upravljanja pripremljene na znanstvenoj osnovi kako bi se u najkraćem mogućem roku obnovile zalihe riba. S druge strane, treba osigurati malim profesionalnim ribarima pristup morskim resursima i tržištima. Smanjiti acidifikaciju oceana i rješavati pitanje njezinih učinaka, između ostalog putem poboljšane znanstvene suradnje na svim razinama.  


Da bismo riješili sve te probleme, potrebno nam je bolje međunarodno upravljanje kako bismo povećali napore na regionalnoj i globalnoj razini. Još ne postoji objedinjeni svjetski mehanizam koji bi osigurao očuvanje svjetskih mora. U tom pogledu Konvencija UN-a o pravu mora (UNCLOS),usvojena 1982. godine, ima ključnu ulogu u očuvanju i održivom korištenju morske bioraznolikosti u područjima koja su prema Konvenciji izvan nacionalne nadležnosti. Njime se određuju prava i obveze zemalja članica koje djeluju na svjetskim morima, što obuhvaća i njihovu odgovornost da zaštite život u moru od opasnosti koje mu prijete.


Na UN-ovoj 4. međuvladinoj konferenciji o pravu mora koja se trebala održati od 23.03.-03.04.2020. u New Yorku, ali je zbog globalne pandemije COVID-19 otkazana, vlade svijeta trebale su okončati zadnju rundu pregovora te izraditi pravno obvezujući instrument o morskoj biološkoj raznolikosti u područjima izvan nacionalne nadležnosti (Sporazum o svjetskim morima). Time bi se otvorio put prema uspostavi goleme mreže zaštićenih područja, odnosno morskih rezervata, postigla bi se zaštita trećine svjetskih mora, što bi dovelo do oporavka morskog svijeta od brojnih pritisaka ljudskog djelovanja i industrijske eksploatacije.


Republika Hrvatska, zajedno s drugim članicama EU-a, sudjeluje u radu UN-ove Međuvladine konferencije o međunarodnopravno obvezujućem instrument na temelju Konvencije o pravu mora. Konvencija je stupila na snagu 16.11.1994. godine, a Republika Hrvatska je odgovarajuću notifikaciju o sukcesiji položila kod glavnog tajnika Ujedi¬njenih naroda 05.04.1995. godine.


Važno je prisjetiti se kako je Opća skupština UN-a u rujnu 2000. godine u New Yorku usvojila Milenijsku deklaraciju (United Nations Millennium Declaration),politički dokument UN-a za 21. stoljeće, koji utvrđuje ciljeve razvoja na područjima od interesa za međunarodnu zajednicu te aktivnosti koje trebaju pridonijeti njihovu ostvarivanju. Usvojeno je osam Milenijskih razvojnih ciljeva za koje su se države članice obvezale da će ostvariti do 2015. godine.


Napredak u ostvarenju milenijskih razvojnih ciljeva nije se ujednačeno odvijao i sva očekivanja nisu ostvarena. Na Summitu UN-a o održivom razvoju u rujnu 2015. godine u New Yorku, 193 država članica usvojilo je dokument naslovljen „Promijeniti svijet: program održivog razvoja do 2030.” te 17 ciljeva održivog razvoja uključenih u taj Program. Države članice UN-a preuzele su na sebe političku obvezu provedbe Programa 2030. Iako se ne radi o pravno obvezujućem dokumentu (tkz. „soft law”),provedba 17 ciljeva treba se očitovati u gotovo svim sferama političkog, društvenog i gospodarskog života na nacionalnoj razini. Ti se ciljevi, nazvani globalnim ciljevima održivog razvoja, nadovezuju na osam milenijskih razvojnih ciljeva koji su obilježili razdoblje do 2015. godine.


Više informacija:
https://www.oceandecade.org/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html

 

 

 

UN-Decade

 

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt