• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Projekti Projekt

Konzerviranje i restauriranje ingobiranog graviranog vrča sa lokaliteta Lastovo - rt Cuf

Konzerviranje i restauriranje ingobiranog graviranog vrča sa lokaliteta Lastovo - rt Cuf

Tijekom podvodnih arheoloških istraživanja 2007. g. na lokalitetu Lastovo, Rt Cuf među ostalim nalazima pronađena je velika brončana posuda koja je sadržavala gravirani keramički vrč s reljefnim prikazom anđela. Takav tip vrčeva s reljefnim prikazima dječaka ili anđela proizvodio se u Veneciji od kraja 15. do kraja 16. st.

Ta dva predmeta su bila u potpunosti sjedinjena okaminama te željeznim oksidima koji su bili produkti raspadanja željeznih predmeta. Predmeti su izvađeni iz mora te su dostavljeni na daljnju obradu u Odjel za restauriranje podvodnih arheoloških nalaza Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zadru.

Predmet prije restauriranja
Ulomak keramičkog vrča prije restauriranja

Nakon zaprimanja predmeti su smješteni u bazene s vodom gdje je započet proces desalinizacije. Uslijedile su uzastopne izmjene vode uz instrumentalno praćenje saliniteta. Taj proces je završen tek kad se analizom dokazalo da je izlučena većina topivih soli iz predmeta te se tada moglo nastaviti s daljnjom obradom predmeta. Pristupilo se odvajanju keramičkog vrča od podloge te njegovom konzerviranju i restauriranju.

Predmeti su odvojeni mehanički korištenjem ručnog i električnog dlijeta. Tek odvajanjem velikih konglomerata okamina morskih organizama i željeznih oksida pokazala se originalna površina keramičkog vrča, te se ustanovilo da je fragmentiran i da nije u dobrom konzervacijskom stanju. U unutrašnjosti keramičkog vrča su također bili prisutni konglomerati okamina morskih organizama i željeznih oksida. Predmet je na površini kao i u frakturi bio tamno sive do crne boje što je bila posljedica infiltracije željeznih oksida u samu strukturu predmeta. Na površini predmeta su bile vidljive brojne frakture. Kao što je bilo predviđeno, u procesu čišćenja i odvajanja predmeta od brončane posude predmet se razdvojio po uočenim frakturama. Ostaci željeznih oksida i okamina su uklonjeni mehanički skalpelom i električnim dlijetom.

Predmet je kemijski čišćen u više navrata sve dok većina željeznih oksida nije uklonjena s površine i strukture predmeta. U prvom navratu predmet je potopljen u 15 % otopinu kloridne kiseline u vodi te ostavljen 30 minuta. Ovaj postupak je ponovljen 3 puta te nakon svakog predmet je ispiran u tekućoj vodi. Ovim postupkom je uklonjen dobar dio naslaga.

Uslijedio je još jedan postupak čišćenja uranjanjem predmeta u 15 % otopinu peroksida u vodi te ostavljen 30 minuta. Nakon postupka predmet je ispiran u tekućoj vodi.

Postupak čišćenja je zaustavljen kad se procijenilo da je većina željeznih oksida uklonjena te kad se postigla zadovoljavajuća boja predmeta najsličnija originalnoj boji.

Pokazalo se da je predmet ispod glazure bio premazan bijelom engobom te dekoriran zelenom (bakar), žutom (željezni oksid) i smeđom (mangan) bojom.

Nakon završena procesa čišćenja predmeti su impregnirani potapanjem u 4 % otopinu vinilnog konsolidanta otopljenog u acetonu ( Mowilith).

Fragmenti su zatim preliminarno spojeni papirnatom ljepljivom trakom nakon čega je uslijedilo konačno lijepljenje s reverzibilnim ljepilom za keramiku Mecosan.

Mjesta spoja i ostale vidljive frakture su ispunjene alabaster gipsom. Nedostajući dio predmeta je rekonstruiran alabaster gipsom uzimanjem otiska plastelinom pri čemu su po uzoru na postojeći dio rekonstruirane i reljefne dekoracije. Gipsani dio je zatim toniran po uzoru na original ali za nijansu svjetlije boje.

Nakon provedenih restauratorskih zahvata predmet je završno zaštićen premazivanjem 3 % otopinom Acril 33 u vodi.

Brončana posuda pronađena s keramičkim vrčem je trenutno na restauratorskoj obradi u radionici za metal Odjela za restauriranje podvodnih arheoloških nalaza HRZ-a, i u završnoj je fazi restauriranja.

Predmet nakon restauriranja
Predmet nakon restauriranja

Martina Ćurković

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt